โลโก้เว็บไซต์ นศ.ใหม่รายงานตัวก่อนเข้าเรียนปรับพื้นฐาน 60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.ใหม่รายงานตัวก่อนเข้าเรียนปรับพื้นฐาน 60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 380 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รายงานตัวและลงทะเบียนก่อนเข้าเรียนวิชาปรับพื้นฐานในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ และเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ห้องเรียน และเวลาเรียน ก่อนเข้าเรียนในหมวดวิชาภาษาตะวันตก และ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
            ข่าว/ภาพ : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา