โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-05-15


นศ.ใหม่รายงานตัวก่อนเข้าเรียนปรับพื้นฐาน 60
จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รายงานตัวและลงทะเบียนก่อนเข้าเรียนวิชาปรับพื้นฐานในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ และเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ห้องเรียน และเวลาเรียน ก่อนเข้าเรียนในหมวดวิชาภาษาตะวันตก และ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา