โลโก้เว็บไซต์ การประชุมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การประชุมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2560) เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในการประชุมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีหัวหน้างานเข้าร่วมวางแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและสอบถามการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา