โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-05-11

การประชุมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 2560
พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2560) เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในการประชุมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีหัวหน้างานเข้าร่วมวางแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและสอบถามการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา... >> อ่านต่อ


ประชุมชี้แจงการวิเคราะห์ค่างานระดับชำนาญการ
พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2560) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการวิเคราะห์ค่างานระดับชำนาญการและชี้แจงเงือนไขการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมรับฟังพร้อมทั้งสอบถามข้อสงสัยในการทำผลงานทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้า... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา