โลโก้เว็บไซต์ ประชุมชี้แจงการวิเคราะห์ค่างานระดับชำนาญการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมชี้แจงการวิเคราะห์ค่างานระดับชำนาญการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 193 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2560) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการวิเคราะห์ค่างานระดับชำนาญการและชี้แจงเงือนไขการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมรับฟังพร้อมทั้งสอบถามข้อสงสัยในการทำผลงานทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา