โลโก้เว็บไซต์ MOCK TOEIC สาขาวิชาการตลาด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

MOCK TOEIC สาขาวิชาการตลาด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 147 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (4 พฤษภาคม 2560) เวลา 13.00 น. ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการทดสอบ MOCK TOEIC ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด รหัส 59 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับความสนใจในการเข้าร่วมการทดสอบอย่างมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา