โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-05-04

MOCK TOEIC สาขาวิชาการตลาด
พฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (4 พฤษภาคม 2560) เวลา 13.00 น. ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการทดสอบ MOCK TOEIC ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด รหัส 59 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับความสนใจในการเข้าร่วมการทดสอบอย่างมาก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา