โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารฯจัดโครงการแสดงผลงานทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารฯจัดโครงการแสดงผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 782 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย จัดโครงการ“แสดงผลงานทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1” ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดบูธขายสินค้า กิจกรรมประกวดร้านค้าสวยงามกิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิลประกวดส้มตำลีลากิจกรรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ:แผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
          
          ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย 
          ภาพ : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย, นายกฤษณะ  ขัดคำ          ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา