โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งาน “๑๑๑ ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งาน “๑๑๑ ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 241 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งาน “๑๑๑ ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที http://contestwar.com/contest/11946

 ประกาศ เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงาน “๑๑๑ ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง”


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา