โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                            
            เมื่อวานนี้ ( 3 พฤษภาคม 2560 ) อาจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
            ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
            ภาพ  : อ.ธนากร  สร้อยสุวรรณออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา