โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟครั้งที่ 5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สภากาแฟครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (2 พฤษภาคม 2560) เวลา 7.00 น. มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมสภากาแฟ มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 5/2560 ณ อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา ชร. โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นช่องทางในการพบปะพุดคุยระหว่างหน่วยงาน สร้างความเข้าใจอันดีและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยฯ โดยสาขาศิลปศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และในครั้งต่อไปสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 6/2560 
            ข่าว/ภาพ : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา