โลโก้เว็บไซต์  ดร.มงคลกร ศรีวิชัย เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ดร.มงคลกร ศรีวิชัย เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 เมษายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 756 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ดร.มงคลกร ศรีวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยธรรมชาติสถานการณ์การเกิดภัยธรรมชาติของโลก / ประเทศ และระบบสารสนเทศเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษา หลักสูตร"เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ" โดยมี ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 17 - 22 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคม สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา