โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการตลาด จัดสัมมนาทางวิชาการ Thailand 4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรการตลาด จัดสัมมนาทางวิชาการ Thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 254 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง " โอกาสทางการขาย ความท้าทาย (Thailand 4.0) และหัวใจสู่ความสำเร็จ " ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่4 โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็น Thailand 4.0 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวกับ Thailand 4.0 รวมทั้งมองทิศทางของเศรษฐกิจของประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา