โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย สาขาพาน จังหวัดเชียงราย เข้ารดน้ำดำหัว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย สาขาพาน จังหวัดเชียงราย เข้ารดน้ำดำหัว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 847 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันนี้ (20 เมษายน 2560 ) เวลา 13.00 น. ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย สาขาพาน จังหวัดเชียงราย เข้ารดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เนื่องในเทศกาลวันสงกานต์ ณ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา