โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมงานสภากาแฟ อำเภอพาน ครั้งที่ 6 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมงานสภากาแฟ อำเภอพาน ครั้งที่ 6

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ตัวแทนบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย นำโดย นางสาววรินยา อุโมงค์ นางสาวธีราพร ราชคมน์ และนางจันทร์เพ็ญ สุวรรณ์ เข้าร่วมงานสภากาแฟ อำเภอพาน ครั้งที่ 6 ณ สำนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาพาน เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีท่านภัทรวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นประธานในการจัดงานสภากาแฟ ในครั้งนี้ และหน่วยงานราชการที่มาร่วมประกอบไปด้วย สาธารณสุขอ.พาน โรงพยาบาลพาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานภาครัฐในอำเภอพานทุกภาคส่วนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา