โลโก้เว็บไซต์ ขออนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขออนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 447 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายด้วยการเดิน - วิ่ง  โดยนำรายได้จาการจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย

         สำหรับผู้ที่สนใจประสงค์ต้องการสนับสนุนงบประมาณหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม หรือสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โทร 02-441-6000 , 02-889-4585-7 ต่อ 2001,2002


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา