โลโก้เว็บไซต์ ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 456 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน

ราคากลาง 50,000  บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารที่นี่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา