โลโก้เว็บไซต์ โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 เมษายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 362 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนของชาติ ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมด้านทัศนศิลป์ ทำให้ได้ผลงานศิลปกรรมของเด็กและเยาวชนไว้ศึกษาและเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่สนใจศิลปะ อีกทั้งเพื่อให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมที่สำคัญของชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.bpi.ac.th หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.bpi.ac.th/artcontest/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา