โลโก้เว็บไซต์ 2017-04-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-04-07


โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12
ศุกร์ 7 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมห... >> อ่านต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกำเนิดวิทย์
ศุกร์ 7 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลทางการศึกษาจำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา