โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟครั้งที่ 4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สภากาแฟครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 เมษายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (4 เมษายน 2560) เวลา 7.00 น. มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมสภากาแฟ มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 4/2560 ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา ชร. โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางในการพบปะพุดคุยระหว่างหน่วยงาน สร้างความเข้าใจอันดีและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีกองการศึกษาเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และในครั้งต่อไปสาขาศิลปศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 5/2560 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา