โลโก้เว็บไซต์ 2017-04-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-04-04

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงานและสำรวจพื้นที่จริงด้านบริการวิชาการ
อังคาร 4 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมงานทั้งหมด 7 คน ศึกษาดูงานและสำรวจพื้นที่จริงด้านบริการวิชาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2560 วันที่ 4 เมษายน 2560 แนะนำสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดย นายภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เยี่ยมชมคลังความรู้ชุมชน เยี่ยมชมงานศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก เยี่ยมชมโ... >> อ่านต่อ


ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อังคาร 4 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ในการนี้การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการส... >> อ่านต่อ
สภากาแฟครั้งที่ 4
อังคาร 4 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (4 เมษายน 2560) เวลา 7.00 น. มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมสภากาแฟ มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 4/2560 ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา ชร. โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยวัตถุประส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา