โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เรื่องการแต่งกายพื้นเมืองและพูดภาษาเมือง ในงานประเพณสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2560) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์เรื่องการแต่งกายพื้นเมืองและพูดภาษาเมือง ในงานประเพณสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2560)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 เมษายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 920 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์เรื่องการแต่งกายพื้นเมืองและพูดภาษาเมือง ในงานประเพณสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2560)

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา