โลโก้เว็บไซต์ 2017-04-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-04-03

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
จันทร์ 3 เมษายน 2560 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562เอกสารแบบฟร์อมข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 25621.แบบ ว-1ด โครงการวิจัย (สำหรับเสนอขอโครงการ เป้าหมาย 2 และ 3)2.  >> อ่านต่อ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
จันทร์ 3 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ >> อ่านต่อ


องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์
จันทร์ 3 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จันทร์ 3 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครบุคคลเพื่อเช้ารับการสรรหาในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
จันทร์ 3 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครบุคคลเพื่อเช้ารับการสรรหาในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ราย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา