โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 เมษายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 844 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา