โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร.เข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขภาคเหนือตอนบน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร.เข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขภาคเหนือตอนบน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ ชูศรี อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขภาคเหนือตอนบน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างสุขภาวะองค์กรภายในจังหวัดพะเยา แพร่ น่าน เชียงรายและอุตรดิตถ์ จึงได้จัดกิจกรรมเวทีสานเสวนาเรื่อง “การสร้างองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืนในยุค Thailand 4.0” เผยแพร่แนวคิดองค์กรสุขภาวการณ์เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา