โลโก้เว็บไซต์ หาแนวทางการจัดการเรียนสอน การจัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หาแนวทางการจัดการเรียนสอน การจัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เข้าปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนสอน การจัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษกับแผนกภาษาตะวันออกและศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร นักเรียนของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานและศูนย์เด็กเล็ก ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา