โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. ร่วมกับหน่วยงานเอกชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. ร่วมกับหน่วยงานเอกชน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 141 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เช้าวันนี้ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย, รชภ เชียงราย และองค์กรเอกชน จัดโครงการแนวกันไฟ มหาลัยพี่ มหาลัยน้อง เพื่อป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง และปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษาที่อยู่ในสถาบันศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และออกเดินทำแนวกันไฟรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
        ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย    
        ภาพ : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา