โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-03-29

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการทดสอบ MOCK TOEIC ให้กับบุคลาก
พุธ 29 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ (29 มีนาคม 2560) เวลา 15.00 น. ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการทดสอบ Mock TOEIC ให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับความสนใจในการเข้าร่วมการทดสอบอย่างมาก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ชร.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย
พุธ 29 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ พรมมี อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2560 และได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ ThaiPB เรื่องบทบาทของมหาวิทยาลัยกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ช... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ชร. ร่วมกับหน่วยงานเอกชน
พุธ 29 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

        เช้าวันนี้ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย, รชภ เชียงราย และองค์กรเอกชน จัดโครงการแนวกันไฟ มหาลัยพี่ มหาลัยน้อง เพื่อป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง และปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษาที่อยู่ในสถาบันศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้าน... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
พุธ 29 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

    เช้าวันนี้ 29 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. งานวิจัยและบริการวิชาการ เชียงราย ร่วมกับ สวพ.จัดประชุมโครงการอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ชร. เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มทร.ล้านนา และจุดประกายการเขียนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม >> อ่านต่อ


นศ.รหัส 59 เลือกหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ
พุธ 29 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

    วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 งานวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี (รหัส 59) ชั้นปีที่ 1 เพื่อเลือกหลักสูตร (Major) การเรียนในปีการศึกษาถัดไปจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ณ ห้องบรรยาย1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา