โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 406 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เช้าวันนี้ 29 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. งานวิจัยและบริการวิชาการ เชียงราย ร่วมกับ สวพ.จัดประชุมโครงการอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ชร. เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มทร.ล้านนา และจุดประกายการเขียนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา