โลโก้เว็บไซต์ เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากตัวแทนจากข้าราชการ (สายสนับสนุน) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากตัวแทนจากข้าราชการ (สายสนับสนุน)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 121 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยเป็นการเลือกตั้งฯ ในส่วนของตัวแทนจากข้าราชการ (สายสนับสนุน) กำหนดการเลือกตั้ง วันที่ 29 มีนาคม 2560 และได้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ หน้าห้องทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ซึ่งบุคลากรได้ให้ความสนใจเข้าร่วมการเลือกตั้งเป็นอย่างมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา