โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-03-27

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
จันทร์ 27 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว
จันทร์ 27 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว ในวัน  จันทร์ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ณ  ห้องเมจิก ๓ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


การประชุมหารือ แลกเปลี่ยน ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนต่างๆ
จันทร์ 27 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

    วันนี้ (27 มีนาคม 2560) เวลา 14.00 น. กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรจากงานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ งานวิทยบริการ  งานกิจการนักศึกษา และสำนักงานสาขา จัดการประชุมหารือ แลกเปลี่ยน ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานและรับมอบมอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ >> อ่านต่อ


เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากตัวแทนจากข้าราชการ (สายสนับสนุน)
จันทร์ 27 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยเป็นการเลือกตั้งฯ ในส่วนของตัวแทนจากข้าราชการ (สายสนับสนุน) กำหนดการเลือกตั้ง วันที่ 29 มีนาคม 2560 และได้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ หน้าห้องทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ซึ่งบุคลากรได้ให้ความสนใจเข้าร่วมการเลือกตั้งเป็นอย่างมาก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา