โลโก้เว็บไซต์ นศ.รหัส 59 เลือกหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.รหัส 59 เลือกหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 งานวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี (รหัส 59) ชั้นปีที่ 1 เพื่อเลือกหลักสูตร (Major) การเรียนในปีการศึกษาถัดไปจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ณ ห้องบรรยาย1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา