โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการทดสอบ MOCK TOEIC ให้กับบุคลาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการทดสอบ MOCK TOEIC ให้กับบุคลาก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 219 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันนี้ (29 มีนาคม 2560) เวลา 15.00 น. ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการทดสอบ Mock TOEIC ให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับความสนใจในการเข้าร่วมการทดสอบอย่างมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา