โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 91 (3/2560) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 91 (3/2560)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันนี้ (28 มีนาคม 2560) เวลา 9.00 น. อาจารย์อัศรา  โรจนพิบูลธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 91 (3/2560) ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา