โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ปี 2557- 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ปี 2557- 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 147 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันนี้ (28 มีนาคม 2560) เวลา 9.00 น. งานยุทธศาสตร์และแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ปี 2557- 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา