โลโก้เว็บไซต์ การประชุมหารือ แลกเปลี่ยน ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนต่างๆ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การประชุมหารือ แลกเปลี่ยน ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนต่างๆ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 214 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันนี้ (27 มีนาคม 2560) เวลา 14.00 น. กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรจากงานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ งานวิทยบริการ  งานกิจการนักศึกษา และสำนักงานสาขา จัดการประชุมหารือ แลกเปลี่ยน ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานและรับมอบมอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา