โลโก้เว็บไซต์ การอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มีนาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 827 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560  ดร. อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนาเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีอาจารย์ นักวิจัย เพื่อแนะนำแนวทางการทำงานวิจัย ตลอดจนเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ของนักวิจัย มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมี อ.ศิลป์ชัย นิลกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชมลีลาวดี มทร.ล้านนา เชียงราย 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา