โลโก้เว็บไซต์ สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 2560

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 25 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 129 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่รอบรับตรงประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยวันที่ 25 มีนาคม 2560 เป็นการสอบคัดเลือกของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และวันที่ 26 มีนาคม 2560 เป็นการสอบของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา