โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-03-25

สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 2560
เสาร์ 25 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่รอบรับตรงประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยวันที่ 25 มีนาคม 2560 เป็นการสอบคัดเลือกของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และวันที่ 26 มีนาคม 2560 เป็นการสอบของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา