โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย เข้าพบสหกรณ์ประมงพาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย เข้าพบสหกรณ์ประมงพาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 มี.ค.60 เวลา 9.00น. รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย เข้าพบสหกรณ์ประมงพานเพื่อหารือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานิลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา