โลโก้เว็บไซต์ งานสหกิจศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานสหกิจศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


วันที่ 15 มี.ค.60 เวลา 14.00 น. งานสหกิจศึกษาได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อม รายละเอียดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/60 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา