โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-03-15

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าจัดประชุมสาขาฯ
พุธ 15 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 มี.ค.60 เวลา 15.00 น. หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินในสาขาให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ >> อ่านต่อ


งานสหกิจศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อม
พุธ 15 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 มี.ค.60 เวลา 14.00 น. งานสหกิจศึกษาได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อม รายละเอียดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความรู้และความเข้าใจในการประเมินระดับคุณธรรมความโปร่งใส
พุธ 15 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความรู้และความเข้าใจในการประเมินระดับคุณธรรมความโปร่งใส ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา