โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเช่าพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเช่าพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มีนาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 641 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเช่าพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัย

            ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ที่จะรับบุคคลเพื่อเข้าเช่าพื้นที่ สำหรับประกอบการขายของชำ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และให้บริการทั่วไป ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา