โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รัตนาพร  นรรัตน์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รัตนาพร นรรัตน์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 มีนาคม 2560 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 1111 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา