โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการขับเคลื่อนตลาดแรงงานสู่ยุค4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการขับเคลื่อนตลาดแรงงานสู่ยุค4.0

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 621 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง“การขับเคลื่อนตลาดแรงงานสู่ยุค Thailand.4.0” ณ ห้องประชุม สีป้อ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับการขับเคลื่อนตลาดแรงงานสู่ยุค.Thailand.4.0.จากวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการท่านอื่นๆ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา.ได้พัฒนาศักยภาพสู่ตลาดแรงงานในยุค.Thailand.4.0 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา