โลโก้เว็บไซต์ 2017-02-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-02-23

กิจกรรม Part Event Day ในโครงการ Marketing Plan Contest 9
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 9.30 น. สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Part Event Day เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ Marketing Plan Contest 9 by A.P.Honda ภายใต้โจทย์ “Zoomer-X The Unblocker ได้เวลาปล่อยของ” โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกประจำจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 ทีม ประกอบด้วยทีมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 1 ทีม วิทยาลัยเทคนิคเชียงร... >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการขับเคลื่อนตลาดแรงงานสู่ยุค4.0
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง“การขับเคลื่อนตลาดแรงงานสู่ยุค Thailand.4.0” ณ ห้องประชุม สีป้อ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับการขับเคลื่อนตลาด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา