โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม Part Event Day ในโครงการ Marketing Plan Contest 9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรม Part Event Day ในโครงการ Marketing Plan Contest 9

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 332 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 9.30 น. สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Part Event Day เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ Marketing Plan Contest 9 by A.P.Honda ภายใต้โจทย์ “Zoomer-X The Unblocker ได้เวลาปล่อยของ” โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกประจำจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 ทีม ประกอบด้วยทีมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 1 ทีม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จำนวน 1 ทีม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จำนวน 1 ทีม โดยจะมีการประกาศผลประจำเขตพื้นที่ภาคเหนือ ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้างเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ ทางงานประชาสัมพันธ์จะได้แจ้งผลให้ทราบต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา