โลโก้เว็บไซต์  ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนคนเก่งรุ่นที่ 8/2560  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนคนเก่งรุ่นที่ 8/2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 302 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนคนเก่งรุ่นที่ 8/2560 ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 8 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 1 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.outstandingyouth.or.th/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา