โลโก้เว็บไซต์ โรงพยาบาลพานมอบ condom (ถุงยางอนามัย) ทรายอะเบทและหน้ากากอนามัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โรงพยาบาลพานมอบ condom (ถุงยางอนามัย) ทรายอะเบทและหน้ากากอนามัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 409 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 9.30 น. ตัวแทนโรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย มอบ condom (ถุงยางอนามัย) ทรายอะเบทและหน้ากากอนามัย ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีนางสาวจิณณ์ณิชา อินยะพรม จากส่วนงานพยาบาลเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นการรณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคไข้เลือดออก สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ที่ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา