โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ V-net  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ V-net

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ V-net โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มาเป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมในการประชุม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา